Lægning af terrændæk i en privat bolig

3 tilbud på terrændæk i Næstved

Basisudformning 

Terrændæk udføres normalt med en betonplade, udstøbt på trykfast isolering. Oven på pladen udføres en gulvbelægning, enten som en tynd belægning eller som strøgulv. Ved strøgulve skal betonpladen ligge 100-120 mm lavere end ved tynde gulvbelægninger. Når der anvendes gulvvarme i forbindelse med tynde gulvbelægninger, skal isoleringstykkelsen øges, hvilket betyder at den samlede konstruktionstykkelse for de to konstruktionstyper ofte bliver næsten ens. 

Terrændæk som betonplade 

Terrændæk kan også udføres i beton. Betonpladen kan normalt udføres 100 mm tyk og støbt i beton med et armeringsnet af Ø 6 mm kamstål pr. 150 mm. Pladen kan i henhold til Bygge og Boligstyrelsens Vejledning Om Radon og nybyggeri anses for at være radontæt. Det kan dog anbefales at opdele pladen i felter på højst 40-50 m3 for at undgå svindrevner. Når betonpladen opdeles, skal samlingerne mellem pladefelterne tætnes mod radonindtrængning.

Kapillarbrydende lag

Det kapillarbrydende lag skal hindre at fugt fra jorden suges op i terrændækket. Det anbefales at laget er mindst 150 mm tykt. De fleste aktuelle isoleringstyper er i sig selv kapillarbrydende og kan derfor anvendes direkte på et afretningslag af sand. De nederste 75 mm af isoleringen skal da anses for at være fugtige og man skal anvende Å-værdien i fugtig tilstand for dette lag. Hvis der anvendes et mindst 75 mm tykt separat kapillarbrydende lag af f.eks. sten under kapillarbrydende isolering, kan isoleringen anses for tør. 

Tynd gulvbelægning 

Ved anvendelse af tynd gulvbelægning (klinker, parket, tæppe), kan der eventuelt udstøbes 20-30 mm afretningslag med selvnivellerende mørtel ovenpå betonpladen, hvis ikke pladen kan støbes med tilstrækkelig nøjagtighed i en proces. Af hensyn til kravet om niveaufri adgang er det hensigtsmæssigt at oversiden af færdigt gulv ligger ca. 20 mm over oversiden af soklen. Normalt svarer det til, at oversiden af betonpladen ligger i niveau med oversiden af soklen. Under trægulve bør der udlægges et trinlyddæmpende mellemlag samt en fugtspærre for at hindre, at byggefugt fra betonpladen skal skade gulvbelægningen.

Man kan også udlægge varmeslanger i særlige isoleringsplader med spor og varmefordelingsplader. Gulvvarmesystemet reagerer herved væsentligt hurtigere på temperaturændringer, da det ikke er hele betonpladen, der skal opvarmes eller afkøles, når varmebehovet ændres, f.eks. ved solindfald. I dette tilfælde lægges fugtspærren mellem betonpladen og isoleringspladerne med gulvvarmeslangerne. Konstruktionen vil også reducere linjetabet langs fundamentet. Oversiden af betonpladen bør af hensyn til adgangsforholdene sænkes svarende til tykkelsen af isoleringspladerne.

Få 3 tilbud på et terrændæk

Bestil let den perfekte pris på en murermesteropgave på meget kort tid – ydermere med særdeles god rabat. Med vores unikke online murermestertjeneste vil vi tilbyde, at sende dig tre suveræne murermester tilbud fra professionelle billige murerfirmaer i Næstved. Vores solide netværk rummer engagerede og faguddannede murermestervirksomheder i hele Danmark – også i Næstved.

Murermesterekspert Kristine Enarson er rådgiver i murermesterfaget og anbefaler, at man alene holder sig til de mest anerkendte fabrikater inden for terrændæk. Beskriv din murermester opgave i murermesterskemaet på maks 4 minutter her. Hvornår skal man søge byggetilladelse? Der er mange spørgsmål, når du mangler at få murermesterarbejde klaret.

Magnus Silleman i Næstved skaffede sig på maks 19 timer 3 brugbare murermesterspecialistoverslag på et terrændæk og ansatte Hansen & Andersen A/S til at løse opgaven. Du har opdaget murermesterportalen 3murertilbud.nu, hvor du enkelt kan bestille 2-3 aktuelle murermester tilbud. Vi leverer 3 utrolig gode murermester tilbud på fx støbning af slidlag, støbning af fundament, udestue eller pudsning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *